Industriegebouw te Antwerpen

Hernieuwbouw industriegebouw

Industriegebouw te Antwerpen

Het bestaande gebouw voldeed niet meer aan de eisen van de bouwheer. Verbouwingen aan het bestaande gebouw werden te duur en te omslachtig, daarom werd het bestaande gebouw afgebroken en vervangen door een nieuw dat aan alle eisen en voorschriften, ook inzake brandveiligheid, voldeed.

Enkel links van het gebouw moest er rekening gehouden worden met een bestaande hoogspanningscabine, deze is reeds aanwezig in het bestaande gebouw en wordt opnieuw geïntegreerd in het nieuwe gebouw.